Tel.: 01 2006 205 | info@kompasplus.si
 
 
Za pravilno delovanje portala morate imeti vključen javascript! Kliknite tukaj.
 

 

  Splošna določila programa zvestobe KompasPlus
       
Članstvo

1. člen

Član KompasPlusa lahko postane vsaka fizična oseba (KompasPlus za pravne osebe ne velja) starejša od 15 let (prebivalci Slovenije in tujci), ki pravilno izpolni pristopnico in prejme kartico KompasPlus. S pridružitvijo KompasPlusu se član strinja s splošnimi določili programa zvestobe. Vsakokratni veljavni Splošni pogoji poslovanja družbe Kompas d.d. in Pravila zbiralno bonitetne lestvice so sestavni del in priloga teh Splošnih določil. Kartico zvestobe lahko imetnik prekliče s pisno izjavo, ki jo pošlje na naslov Kompas d.d., Dunajska 117, 1514 Ljubljana, s pripisom "KompasPlus".
 

Izdajanje kartice

2. člen

Izdajatelj in lastnik kartice je Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj). Novi član lahko personalizirano kartico dvigne na prijavnem mestu, kjer je oddal pristopnico. Člani, ki bodo izpolnili e-pristopnico pa prevzemno mesto določijo na pristopnici.

Uporaba kartice

3. člen

Kartica je imenska in neprenosljiva, uporablja pa jo lahko samo član v skladu s Pravili zbiralne in bonitetne lestvice ter Splošnimi določili programa zvestobe KompasPlus. Vsakokratna veljavna Pravila zbiralnega in bonitetnega sistema so sestavni del teh Splošnih določil. Član KompasPlus lahko kartico KompasPlus uporablja v vseh poslovalnicah Kompas d.d., Klicnem centru in za prijavo prek spleta.

4. člen

Kartica omogoča sodelovanje v bonitetnem sistemu, ki ga določa izdajatelj. Bonitetne točke se ne prenašajo iz obdobja v obdobje. Točke je mogoče dobiti le takoj ob nakupu oziroma ob pričetku koriščenja storitve.

5. člen

Nosilec kartice zbira in koristi točke. V primeru, da imetnik kartice vplača tudi za druge osebe, se točke pripišejo le v primeru, ko storitev koristi tudi sam. Koriščenje popustov pri partnerskih programih in klubih ter istočasno koriščenje bonitet niso združljivi. Koriščenje bonitet je možno tudi pri First Minute in Last Minute produktih. Istočasno koriščenje popusta za mladoporočence, upokojence in nabiranje točk je možno. Zbranih točk ni možno unovčiti za darilni oziroma vrednostni bon v redni prodaji ali gotovino. Pri nakupu darilnega bona prejme točke le kupec darilnega bona. Unovčitelj darilnega bona prejme točke le v primeru doplačila storitve in le za znesek doplačila.

6. člen

Točke se zbirajo pri nakupu katere koli storitve, ki jih ponuja Kompas na svojih prodajnih mestih, bonitete pa se lahko koristijo za plačilo aranžmajev iz produkcije Kompasa d.d.

7. člen

Kompas ne prevzema odgovornosti za posledice zlorab izgubljenih ali ukradenih kartic. Za vse posledice zlorabe kartice je odgovoren član. Kompas ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel član, če bi tretja oseba dobila v posest kartico oziroma bi dobila podatke s kartice.

8. člen

Za vso škodo, ki bi izhajala iz nepooblaščene in/ali nezakonite uporabe kartice oziroma bi izhajala iz ravnanja ali opustitve v neskladju ali nasprotju s splošnimi določili Programa zvestobe KompasPlus in Pravili zbiralne in bonitetne lestvice programa zvestobe KompasPlus, odgovarja nosilec kartice.

9. člen

Poplačila neporavnanih obveznosti člana ne morejo biti izvede¬na z boniteto. Pri neporavnanih obveznosti se izgubi pravica do koriščenja bonitet.

Izguba, poškodba in prenehanje pravice uporabe

10. člen

Preklic, izgubo, poškodbo ali krajo kartice član takoj, ko je to možno, sporoči na naslov Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana s pripisom "KompasPlus" ali na telefonsko številko 080 14 35. Izdajatelj in član se dogovorita o izdaji nove kartice.

11. člen

Izdajatelj si pridržuje pravico, da članu, ki kakor koli krši splošna določila, brez obrazložitve odpove nadaljnjo uporabo kartice in jo razglasi za neveljavno. O tem izdajatelj imetnika pisno obvesti. Imetnik mora kartico na zahtevo izdajatelja takoj vrniti in poravnati vse obveznosti in stroške, nastale pri uporabi kartice. Kartico lahko imetniku na podlagi zahteve izdajatelja odvzame tudi pooblaščena oseba na prodajnem mestu oziroma druga pooblaščena oseba, ki jo določi izdajatelj, če je kartica uvrščena na seznam neveljavnih kartic. Ob preklicu kartice preneha pravica do koriščenja bonitet, izhajajočih iz predhodne uporabe kartice.


Plačilna sredstva, pri katerih član prejme točke

12. člen

Gotovina, plačilne kartice, sodobne elektronske poti. Pogoj je plačilo pred pričetkom koriščenja storitev. Pri plačilu s plačilnimi karticami na obroke član ne prejme bonitetnih točk, enako pri odloženem plačilu po datumu pričetka storitve.

Ravnanja v primeru odpovedi storitev

13. člen

V primeru, da član odpove aranžma, pri katerem je delno ali v celoti unovčil bonitetne točke, odpoved pa je podana iz upravičenih razlogov in v primeru vplačane odstopnine v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, se članu takšne koriščene točke pripišejo nazaj v bonitetno shemo, prav tako se mu vrnejo vplačani zneski zmanjšani za stroške. V primeru, da član odpove aranžma, pri katerem je delno ali v celoti unovčil bonitetne točke, odpoved pa je podana iz neupravičenih razlogov in/ali v primeru, da ni vplačana odstopnina v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, se stroški organizatorja potovanja v skladu z njegovimi Splošnimi pogoji poslovanja, poravnajo tako, da se najprej poravnajo iz vplačanih zneskov v denarju, za preostanek, ki morda tako še ne bi bil poravnan, pa se koristijo plačane bonitetne točke. V primeru odpovedi aranžmaja s strani organizatorja, pri katerem je član delno ali v celoti unovčil bonitetne točke, prejme član točke nazaj in jih lahko koristi pri drugi storitvi iz Kompasove lastne produkcije. Izjema je odpoved aranžmaja s strani organizatorja, do katere pride en mesec pred zaključkom bonitetnega obdobja. V tem primeru se članu koriščene točke prenesejo v novo bonitetno obdobje.
 

Uporaba podatkov

14. člen

Član soglaša, da izdajatelj pridobljene osebne podatke zbira, uporablja in obdeluje za potrebe poslovanja s kartico KompasPlus, posredne ter neposredne tržne in tržno-komunikacijske namene ter skupne tržno-komunikacijske aktivnosti podjetja Kompas in partnerjev v programu KompasPlus. Pridobljene podatke bo izdajatelj uporabljal in varoval skladno z določili ZVOP-1 – Zakona o varstvu osebnih podatkov. Kompas, d.d. v svojih podatkovnih zbirkah obdeluje podatke članov programa KompasPlus in jih uporablja za sledeče lastne namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, kuponov, reklamnega gradiva, revij, vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter za obveščanje o koristnih informacijah, novostih, popustih in nagradnih igrah, družbe Kompas, d.d. tudi prek SMS in MMS sporočil ter e-pošte. Kompas, d.d. lahko obdeluje in shranjuje osebne podatke članov programa KompasPlus, dokler je to potrebno za dosego prej navedenih namenov oziroma do pisnega preklica s strani člana.
 

Dohodnina

15. člen

Ugodnosti, ki jih član KompaPlus prejme v okviru bonitetnega sistema, niso predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini (7. točka 19. člena Zakona o dohodnini). Razlaga: Skladno z določilom 7. točke 19. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se kot neobdavčeni dohodki štejejo ugodnosti, ki jih prejme fizična oseba pri nakupu blaga ali storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.
 

Sprememba določil

16. člen

Izdajatelj lahko spreminja Splošna določila za izdajanje in uporabo kartice in Pravila zbiralne in bonitetne sheme. O bistvenih spremembah poslovanja izdajatelj obvešča člane le preko elektronske pošte in z objavo na spletni strani www.kompas.si. Če imetnik posluje s kartico tudi po prejemu obvestila o spremembah ali dopolnitvah teh določil, niti pisno ne odpove uporabe kartice in nadaljuje z njeno uporabo, se šteje, da z njimi soglaša.

Ljubljana, 3.1.2012

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje >>
     
     
     
     
     

Spletna stran (www.kompasplus.si - KOMPAS d.d.) uporablja piškotke zato, da lahko vodimo lastno, agregirano statistiko obiska naše spletnih strani. Uporabljamo tudi sejne piškote, ki so nujno potrebni za nakup na naši spletni strani in prijavo oz. avtentikacijo uporabnika za ogled moje strani. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.